GIMNAZJUM W OŻAROWICACH

1. Podstawowe dane
2. Nauczyciele
3. Uczniowie
4. Plan zajęć
Gimnazjum

podstawowe dane:
Gimnazjum w Ożarowicach
ul. Szkolna 10, 42-625 Ożarowice
tel./fax 393 90 15
WWW: http://republika.pl/gimnazjum_ozarowice
e-mail: gimnazjum_ozarowice@op.pl
dyrektor:  mgr Zbigniew Lubas

nauczyciele:
Liczba nauczycieli w roku szkolnym 2005/2006
RAZEM
staży¶ci
kontraktowi
mianowani dyplomowani
18
-
2
10
6

mgr Tadeusz B±bik - wychowanie fizyczne
ks. mgr Władysław Cichor - religia
Dorota Gadaczek - język angielski
mgr inż. Krystyna Garczarczyk - biologia, geografia
mgr inż. Zdzisław Garczarczyk - chemia
mgr Barbara Gryszczyk - język polski
mgr Aurelia Gubała-Pawlińska - historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Henryka Hyla - muzyka, plastyka, ¶wietlica
mgr Jadwiga Kabus - matematyka
mgr Anna Kocot - pedagog szkolny, religia
mgr Mariola Kubik - język polski
mgr Barbara Lubas - historia, biblioteka
mgr Zbigniew Lubas - dyrektor szkoły, wychowanie fizyczne
mgr Barbara Małota - wychowanie fizyczne
mgr inż. Monika Szydło - informatyka, technika, matematyka
mgr Joanna Trefon - fizyka
mgr Anna Urbańczyk - język angielski
mgr Anna Wróbel - język niemiecki

uczniowie:
Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006
klasa
ogółem
chłopcy
dziewczęta
Ia
18
9
9
Ib
17
8
9
Ic
21
12
9
IIa
22
14
8
IIb
21
13
8
IIc
18
10
8
IIIa
26
10
16
IIIb
27
11
16
IIIc
24
9
15
RAZEM: 194
96
98